Regulamin

 1. Właścicielem serwisu komputerowego jest firma PCKompsat Piotr Szary, 36-001 Trzebownisko 343 zwana dalej SERWISEM (serwiskompa.pl)
 2. Serwis działa w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dyskach komputerów.
 4. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych w cenie od 20 zł netto w zależności od rodzaju i objętości danych.
 5. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.
 6. W przypadku kiedy Klient nie stawi się po odbiór urządzenia po upływie 30 dni roboczych od dnia zlecenia usługi może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1zł netto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu.
 7. Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma PCkompsat Piotr Szary.
 8. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
 9. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.
 10. Wymienione części podlegają zwrotowi na życzenie i prośbę klienta, w innym przypadku uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.
 11. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.