Serwis Kompa - serwis komputerowy

Faktura iBiznes – Startowa

Nasz Faktura iBiznes Starowa to najprostsza wersja programu do fakturowania przeznaczona dla firm usługowych i handlowych. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawianie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży - faktur VAT, paragonów, rachunków. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie. Wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.

Własny układ rejestru umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenia numeracji rocznej lub miesięcznej a także dodawanie własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów. Inteligentne podpowiedzi – już po pierwszej wpisanej literze pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi. Program w wersji Startowej nie obsługuje drukarek i kas fiskalnych.

Faktura iBiznes – Standardowa

Faktura Ibiznes Standardowa umożliwia ewidencję sprzedaży i zakupów w firmach usługowych i handlowych nieprowadzących magazynów. Wystawia wszystkie dokumenty sprzedaży, w walucie krajowej i zagranicznej.

Umożliwia sporządzanie zestawień i analiz, sprzedaż według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT. Można go używać do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów. Daje możliwość wystawienia faktur VAT w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, słowackim. Obsługuje wszystkie waluty. Program sam inteligentnie rozpozna zapytanie, podpowie kontrahenta, towar, usługę.

Faktura iBiznes – Profesjonalna bez magazynu

Faktura VAT iBiznes Profesjonalna to bogatsza wersja programu. Oprócz obsługi sprzedaży i zakupów, pozwala na prowadzenie raportu kasowego, rozrachunków i zamówień. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktur VAT, paragonów, rachunków.

Zawiera wszystkie funkcje i moduły, zawarte w niższych wersjach programu. Dodatkowe moduły: analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców.

Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT. Można wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów.

Faktura iBiznes – Profesjonalna z magazynem

Faktura VAT iBiznes Profesjonalna to bogatsza wersja programu - pozwala bowiem na prowadzenie stanów magazynowych, raportu kasowego, rozrachunków i zamówień. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży w walucie krajowej i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktur VAT, paragonów, rachunków.

Zawiera wszystkie funkcje i moduły zawarte w niższych wersjach programu oraz dodatkowe moduły, takie jak: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców, serwis, komis, wypożyczalnia.

Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystanie go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów.

Faktura iBiznes – Sieciowa (1 stanowisko)

Faktura iBiznes Sieciowa to bogatsza wersja programu, która pozwala na prowadzenie stanów magazynowych, raportu kasowego, rozrachunków i zamówień oraz pracę równoległą kilku komputerów w sieci lokalnej. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży w walucie krajowej i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktur VAT, paragonów i rachunków.

Zawiera wszystkie funkcje i moduły zawarte w niższych wersjach programu oraz dodatkowe moduły takie jak: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców. Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru, obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów. Możliwość wystawienia faktur w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, słowackim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim.

  • Możliwość pracy w sieci lokalnej tylko na bazie MS SQL.
  • Program sam inteligentnie rozpozna o co Ci chodzi, podpowie przy wyszukiwaniu kontrahenta, towaru, usługi.

Program Firma iBiznes

Firma iBiznes to najbogatsza wersja programu - oprócz obsługi sprzedaży i zakupów, pozwala na prowadzenie stanów magazynowych, raportu kasowego, rozrachunków i zamówień. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży w walucie krajowej i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragonów, rachunków.

Zawiera wszystkie funkcje i moduły zawarte w niższych wersjach programu. Dodatkowe moduły: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców.

Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru, obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów.

Daje możliwość pracy w sieci, połączenia oddziałów przez internet. Program sam inteligentnie rozpozna komendę, podpowie przy wyszukiwaniu kontrahenta, towaru, usługi.

Umożliwia również wybór analizy i zestawień według klienta lub według towaru, ocenia strukturę sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, przeanalizuje obroty. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie, wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.

Własny układ rejestru – umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenie numeracji rocznej,miesięcznej lub dziennej, posiada funkcję dodania własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów.

Inteligentne podpowiedzi – już po pierwszej wpisanej literze pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi.

Faktura iBiznes – Synchro

Programu do wystawiania faktur przeznaczona dla użytkowników potrzebujących dostępu do danych poza siedzibą firmy.

Wersja Synchro występuje tylko w postaci programu instalowanego na pamięci USB.

Pozwala na wymianę danych między głównym komputerem zainstalowanym w siedzibie firmy i programem zainstalowanym na pamięci USB pracującym jako oddzielny program, który może być uruchamiamy na dowolnych komputerach.

Synchronizacja danych programu jest dwukierunkowa, pozwala na pracę poza firmą, wystawianie dokumentów, przeglądanie bieżących stanów, płatności, a po ponownej synchronizacji przeniesienie wystawionych dokumentów do głównego komputera.

Program stanowi idealne rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych, osób potrzebujących dostępu do danych poza siedzibą firmy, pracujących poza firmą w czasie wolnym.

Kup odpowiedni program

Pomożemy dobrać wersję odpowiednią dla Twojego biznesu